Privacy Policy

Ter ondersteuning van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Raad van Bestuur van Cadline Limited de ontwikkeling, implementatie, het onderhoud en de voortdurende verbetering van een gedocumenteerd systeem en beleid voor persoonlijke informatie goedgekeurd en ondersteund.

Van alle medewerkers van Cadline Limited wordt verwacht dat ze zich houden aan dit beleid en aan de managementsystemen die dit beleid implementeren. Alle werknemers en desbetreffende externe partijen krijgen een specifieke training. De gevolgen van het overtreden van dit beleid zijn vastgelegd in ons disciplinair beleid en in contracten en overeenkomsten met derden.

 

COOKIES & PRIVACY KENNISGEVING – KLANTEN

Bij Cadline werken we hard om onze klanten beter van dienst te zijn. De zorg voor de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, is van het grootste belang.

Dit beleid verklaart het wat, hoe en waarom van de informatie die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u van onze Services gebruik maakt Het verklaart ook de verschillende manieren waarop we die informatie gebruiken en openbaar maken. We willen duidelijk maken dat we uw privacy uiterst serieus nemen. We zullen uw gegevens nooit verkopen voor verkoop- of marketingdoeleinden.

Als we wijzigingen aanbrengen in deze berichtgeving, zullen we u op de hoogte stellen door onze website te updaten. Cadline Ltd zal de zogenaamde ‘gegevensbeheerder’ zijn van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en we zullen in dit bericht soms verwijzen naar onszelf als ‘wij’ of ‘ons’. Volgens de gegevenscontroller betekent dit dat Cadline het doel en de manier bepaalt waarop persoonlijke gegevens worden of zullen worden verwerkt.

In de volgende paragrafen proberen we eventuele vragen te beantwoorden, maar indien u nog aanvullende informatie wilt hebben, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres

De functionaris  gegevensbescherming, Cadline Europe B.V., Computerweg 22, 3542 Dr Utrecht, Nederland

Of u kunt een e-mail sturen naar   marketing@cadline.co.uk , met vermelding van beveiligings- en privacyonderzoek.

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE, WANNEER EN WAAROM?

 

1.   WANNEER KUNNEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN?   

 • Wanneer u interactief bent met een van onze websites, sociale media of apps.
 • Wanneer u op welke manier dan ook contact met ons opneemt met vragen, klachten, aankopen, telefoontjes, e-mails enz.
 • Wanneer u meedoet met prijsvragen, wedstrijden of ervoor kiest om een ​​vragenlijst of formulier in te vullen.
 • Wanneer u een afspraak met ons boekt of inschrijft om een ​​evenement bij te wonen.
 • Wanneer u een derde partij toestemming heeft gegeven om de informatie die zij over u hebben met ons te delen.
 • Wanneer de leveranciers en partners van Cadline informatie met ons delen over het product dat u hebt gekocht.
 • Wij verzamelen gegevens uit openbaar beschikbare bronnen, wanneer u toestemming heeft gegeven om informatie te delen of waar de informatie openbaar wordt gemaakt.
 • Wanneer u een van onze kantoren of trainingscentra bezoekt.

 

2.   WELKE SOORT PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WE VERZAMELEN?  

Afhankelijk van hoe u met ons in contact treedt, hebben we enkele, zo niet alle, informatie nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 •  Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Eerdere aankoopinformatie
 • Web Cookies (zie Cookiebeleid)
 • Betaalkaartinformatie
 • Bankgegevens

Als een bestaande klant goederen heeft gekocht met een creditcard of betaalpas, of als we deze gegevens hebben gebruikt voor een betalingsautorisatie, zullen we deze betaalkaartgegevens veilig verzamelen en opslaan.

Wanneer u een kredietrekening aanvraagt, verkrijgen wij informatie over uw bedrijf bij kredietbeoordelingsbureaus van derden. We voeren momenteel geen kredietcontroles uit op individuen.

Om de website te personaliseren, verzamelen we informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze sites (desktop en mobiel), en dit kan een IP-adres zijn. Raadpleeg onze Cookie Beleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en tracking.

 

3.   HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

We willen u de best mogelijke klantervaring bieden. Een manier om dat te bereiken is het combineren van de gegevens die we over u hebben. We kunnen deze verzamelde informatie gebruiken om promoties, producten en diensten aan te bieden die u waarschijnlijk interesseren.

-Wat zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De AVG heeft een aantal verschillende redenen uiteengezet waarvoor een bedrijf uw persoonlijke gegevens kan verzamelen en verwerken, waaronder:

 • Contract – uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een contractuele regeling, zoals het kopen van software of het verlengen van een Subscription.
 • Toestemming – waarbij u expliciet ermee instemt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken.
 • Legitieme belangen – dit betekent de belangen van Cadline bij het beheer van ons bedrijf, zodat wij u de beste producten en diensten kunnen bieden op de meest veilige en passende manier.
 • Wettelijke verplichting – wanneer er sprake is van wettelijke of andere wettelijke verplichting om de informatie te delen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken op basis van de nieuwe AVG-richtlijnen.

Waar we uw persoonlijke informatie voor gebruiken DE AVG-basis Onze verklaring van legitieme belangen van Cadline
We nemen contact met u op via verkoop- en marketingactiviteiten zoals telefoon, e-mails en andere soorten communicatie ·  Legitieme belangen Ontwikkelen van producten, services, applicaties en ontwerpen die klanten aantrekken en behouden.Verbetering van de klantinteractie met onze sites.
Betaalkaarten opslaan ·  Toestemming N / A
Uw bestellingen verwerken ·  Een contract nakomen N / A

 

4.  MET WIE DELEN WE  UW INFORMATIE  EN WAAROM

Cadline onthult geen persoonlijke informatie die over u is verkregen aan derden, behalve wanneer dit nodig is om een transactie te voltooien.

Cadline werkt samen met een aantal vertrouwde leveranciers, instanties en bedrijven om u de hoogwaardige goederen en diensten te bieden die u van ons verwacht, zoals bezorgbedrijven, kredietreferentiebureaus, fraudepreventiebureaus, producttechnici, distributeurs, verkopers en marktonderzoekbureaus

Enkele voorbeelden van de categorieën van derden met wie we uw gegevens delen, zijn:

Leverancierspartners
Cadline werkt samen met partners die namens ons producten en diensten leveren. Alle partners hebben alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig zijn om de bestellingen die u plaatst uit te voeren of om namens ons een service aan te bieden.

Leveringspartners
Cadline werkt met bezorgpartners. Nogmaals, we geven slechts beperkte informatie aan hen door om ervoor te zorgen dat uw artikelen worden geleverd.

IT-bedrijven
Cadline werkt met bedrijven die onze website en andere bedrijfssystemen ondersteunen.

Marketingbedrijven
Cadline werkt met marketingbedrijven die ons helpen onze elektronische communicatie te beheren.

Verwerking van betalingen
Cadline werkt met vertrouwde externe betalingsverwerkingsproviders om betalingen veilig af te handelen en te beheren.

Kredietregistratiebureaus
Wanneer u krediet bij ons aanvraagt, zullen wij met u zoeken naar kredietinformatiebureaus.

 

5.   TRANSFERS NAAR DERDE LANDEN

Sommige informatie die u ons verstrekt, kan buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen naar landen zoals de Verenigde Staten. Dit is een overdracht naar een “derde land”. Cadline heeft bijvoorbeeld een zakelijke relatie met Autodesk die onze producten en een aantal fulfilment- en administratieve services direct aan u levert.

Als u bij ons een bestelling plaatst en u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, zullen wij de gegevens die wij u bezorgen overdragen naar Cadline Limited in het Verenigd Koninkrijk.

Cadline werkt ook met leveranciers en partners die mogelijk gebruikmaken van cloud- en / of gehoste technologieën.

 

6.   HOE WIJ CONTACT MET U HOUDEN

We willen u op de hoogte houden van informatie over nieuwe producten / technologieën, speciale aanbiedingen en diensten. Cadline zal uw informatie niet delen met bedrijven buiten Cadline Ltd voor hun marketingdoeleinden.

Als u besluit dat u deze marketinginformatie niet wilt ontvangen, kunt u dit beëindigen door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde adreseen e-mail te sturen naar marketing@cadline.co.uk of onze Klantenservice te bellen op +44 (0)1784 419911 of door de link ‘afmelden’ in de e-mail te gebruiken.

Mogelijk blijft u gedurende een korte periode mailings ontvangen terwijl uw verzoek wordt afgehandeld.

 

7.   HOE LANG WIJ HOUDEN UW INFORMATIE

We weten hoeveel gegevensbeveiliging van belang is voor al onze klanten. Met dit in gedachte zullen we uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en alle passende maatregelen nemen om deze te beschermen.

Als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, wordt de tijdsduur dat we deze bewaren, bepaald door verschillende factoren, waaronder het doel waarvoor we die informatie gebruiken en onze verplichtingen waaronder de wetgeving.

 • De voorschriften vereisen dat wij uw persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaren of eerder verwijderen.
 • U oefent uw recht uit om de informatie te laten wissen (waar deze van toepassing is) en we hoeven deze niet te houden in verband met een van de redenen die zijn toegestaan ​​of vereist onder het AVG-beleid.
 • We brengen of verdedigen een juridische claim of andere procedure gedurende de periode dat we uw persoonlijke gegevens bewaren, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bewaren totdat die procedure is afgerond en er geen verder beroep mogelijk is; of
 • In beperkte gevallen vereist de bestaande of toekomstige wet of een rechtbank of regelgever dat wij uw persoonlijke gegevens voor een langere of kortere periode bewaren.

 

8.   WAT ZIJN UW RECHTEN

U hebt het recht om van Cadline het volgende op te vragen, deze worden uw gegevensdoeleinden genoemd en er is meer informatie hierover op de website van Information Commissioners   www.ico.org.uk

 • Recht van toegang – om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en informatie over hoe wij het verwerken.
 • Recht op rectificatie – uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd als deze niet kloppen en als onvolledige persoonlijke gegevens zijn ingevuld.
 • Recht om te wissen (ook bekend als het recht om te worden vergeten) – om uw persoonlijke gegevens te laten wissenneemt u contact op met de klantenservice op +44 (0)1784 419911.
 • Recht op beperking van verwerking – beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op dataportabiliteit – om uw persoonlijke informatie elektronisch te verplaatsen, kopiëren of overdragen in een standaardformulier.
 • Recht van bezwaar – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering – rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Als u algemene vragen over uw rechten heeft of van uw rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met   marketing@cadline.co.uk

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming in Europa, met name in een land waar u werkt of woont of waar uw wettelijke rechten zijn geschonden. De contactgegevens van het Informatie Commissaris van de Commissie de toezichthouder voor gegevensbescherming in Nederland, zijn beschikbaar op de ICO-website  www.ico.org.uk Wanneer uw persoonlijke informatie wordt gebruikt op een manier waarvan u denkt dat deze niet voldoet aan de gegevens, raden wij u aan contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient en we zullen proberen eventuele problemen of zorgen die u heeft op te lossen.

 

9.   COOKIE KENNISGEVING

Deze kennisgeving is bedoeld om u te helpen begrijpen wat cookies zijn, hoe Cadline ze gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot hun gebruik.

Door www.cadline.nl te blijven gebruiken en andere gelieerde sites dan de “Site”, stemt u in met ons gebruik van cookies op de manier die in deze berichtgeving wordt beschreven. Raadpleeg ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie   https://cadline.co.uk/cookies/

 

10.   CONTACT

Mocht u contact met ons willen opnemen, schrijf dan naar:

Data Protection Officer Cadline Europe B.V., Computerweg 22, 3542 Dr Utrecht, Nederland

of via marketing@cadline.co.uk citeert beveiligings- en privacyonderzoek.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Accept Cookies